Projekt koncepcyjny budynku biurowego przy ulicy Towarowej w Poznaniu.

 Schemat funkcjonalny budynku

 Strefa wejściowa przez atrium od ul.Towarowej.

 

 Rzut parteru.

Przykładowa aranżacja kondygnacji powtarzalnej.