Projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany budynku usługowego w Siekierkach Wielkich k.Poznania.