Projekt przebudowy harcówki w Poznaniu przy ulicy Świętojaoskiej 3.

Teren objęty opracowaniem znajduje się na osiedlu Komandoria przy północnym brzegu jeziora maltaoskiego, które pełni najważniejszą funkcję rekreacyjno – sportową w pobliżu centrum miasta.


Program funkcjonalny zakładał zaprojektowanie budynku głównego wraz z zagospodarowaniem terenu, na które składają się określone elementy będące jego wyposażeniem. Na podstawie licznych analiz ostateczna forma posiada dwie kondygnacje podzielone na strefę dzienną i nocną. Charakterystycznym elementem budynku jest całkowicie przeszklona sala główna będąca miejscem zebrań.


Architektura obiektu utrzymana jest w modernistycznej stylistyce, którą uzyskano dzięki prostej formie i użyciu klarownych materiałów w postaci szkła, białego tynku, naturalnego drewna, oraz blacharskich elementów wykooczeniowych malowanych proszkowo w ciemnym kolorze.